Apie Runas Email

Visais laikais žmonės domėjosi savo ateitimi. Jos nuspėjimui buvo naudojamos kortos, vaškas, kavos tirščiai ir, be abejo, Runos. Aš nežinau, ar gerai yra žinoti savo ateitį. Jei esate skeptikas, nežiūrėkite į visa tai per daug rimtai. Ką gi sako mokslas apie Runas? Moksliškai tai nepagrįsta, nors iš kitos pusės ir liaudies medicina nėra pagrįsta, tačiau ji išgelbėjo gyvybę ne vienam. Kas žino...


Pirmasis Runų rinkinys, sudarytas iš 24 Futarko runų ir vienos Grynosios runos visai atsitiktinai atiteko Ralfui Bliumui Anglijoje. Iki tol jis niekada nebuvo matęs Runų tekstų. Prie Runų rinkinio buvo pridėti du lapeliai su trumpais kiekvieno ženklo aiškinimais. Jokios instrukcijos, kaip naudotis tais ženklais nebuvo, tad gana greitai jie atsidūrė ant spintos. Po kelerių metų jau Amerikoje jis atsitiktinai aptiko tą maišelį su runomis. Jam šovė mintis paklausti pačių runų, kaip jomis reikia naudotis. Nuo tos minutės ir prasidėjo jo darbas rašyti Runų knygą. R. Bliumas išstudijavo visą jam prieinamą literatūrą apie Runų istoriją, jų kilmę ir naudojimą. Kai dėl kokio nors ženklo jam kildavo abejonių, jis imdavosi I Czinio, visiškai pagrįstai manydamas, jog dirbant su orakulu, niekas kitas negali taip pagelbėti, kaip kitas orakulas. Galutinis jo pastangų rezultatas yra Runų knyga (The Book of Runes, Ralph Blum, London, 1984), kurioje aprašytos įvairios būrimo Runomis metodikos ir kiekvieno simbolio reikšmės aiškinimai. Ralfo pateikiamos Runų interpretacijos savaime yra nepaprastai įdomūs tekstai, kuriuose slypi ištisa izoterinė (prieinama tik išrinktiesiems) sistema.
Jis rašo: Runų devizas gali būti tie patys žodžiai, kurie buvo iškalti virš Delfų orakulo vartų - pažink save. Runos - tai mokytojas. Tačiau kažkam gali pasirodyti patogiau prie jų priartėti žaidimo eigoje. Orakulai - tai tik rimto, prakilnaus žaidimo instrumentai. Žaidimų vertybė yra ta, kad jie mus atleidžia nuo pastangų mokytis, suteikdami galimybę mokytis taip, kaip mokosi vaikai.


Kiekviena knyga tam tikru būdu sąveikauja, tarsi rezonuoja, su jau egzistuojančiomis idėjomis ir literatūra. Šia prasme Runų knygą galima būtų patalpinti tarp I Czinio ir Ričardo Bacho iliuzijų. Mat joje yra panaši nuotaika ir ji užvaldo skaitytoją natūraliu ir aiškiu optimizmu, kuris atsiranda visai nauju kampu pažvelgus, kas vyksta žmogaus gyvenime. Šis naujumo pojūtis atsiranda ne dėl kažin kokių neįprastų veiksmo aiškinimų arba slaptų teisingo elgesio receptų, o todėl, kad netikėtai išvydęs knygos pasaulyje randi tai, ką jau seniai žinojai ir turėjai savo dvasios gilumoje. Pirmiausiai naujai išvysti savo vidinį pasaulį. Iš tiesų, pažink save!


Ralfas Bliumas savo knygos įžangoje rašo: Rengiau šią knygą mąstydamas apie Sielos Karį. Visiškai vienišas, laisvas nuo nerimasties ir nesusijęs su būsimais rezultatais, Sielos Karys kultivuoja absoliutų tikėjimą kova už pažinimą ir nuolat prisimena, jog vienintelė vertybė - tai turėti tikrą dabartį. Tikiuosi, kad Runos padės šiuolaikiniam Sielos Kariui, t.y. tam, kas užsiėmęs kova su savuoju aš, ir kurio tikslas - pakeisti šitą aš. (Runų knygoje terminas "aš" naudojamas išreikšti mažąjį aš arba ego-aš, o terminu "Aš" išreiškiamas Aukštesnysis Aš, visa žinantis Aš arba Aš - liudininkas, vidinis stebėtojas).


Kaip tik toks aukštas dvasinės energijos lygmuo ir išskiria Runų knygą iš kitos daugybės vakaruose leidžiamos mantikos (ateities spėjimo) literatūros. Per kelerius metus ši knyga buvo išleista penkis kartus.

 

Burtis Runomis

 
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Lankytojai

Lankosi 4 svečiai (-ų)